Plangebied ’t Waelhof geeft individuele woonambities alle ruimte.

Villapark ‘t Waelhof is ontwikkeld om u als koper zoveel mogelijk vrijheid te geven in uw individuele woonontwerp. Uiteraard zijn hiervoor spelregels opgesteld, waarover wij u graag informeren. ‘t Waelhof is ontwikkeld om u als koper zoveel mogelijk vrijheid te geven in uw individuele woonontwerp. Uiteraard zijn hiervoor spelregels opgesteld, waarover wij u graag informeren.
Stedenbouwkundig bureau Wissing heeft voor het gehele gebied een visie opgesteld, waarin is aangegeven hoe toekomstige ontwikkelingen vorm gegeven moeten worden. Binnen deze visie zijn de spelregels rondom de verschijningsvorm voor de woningen globaal vastgelegd.
Op ieder individueel kavel zijn binnen het bestemmingsplan begrenzingen voor de toekomstige bebouwing aangegeven. Hierbinnen kunnen de woningen gerealiseerd gaan worden. De ruime begrenzingen bieden de mogelijkheid uw woning naar wens te positioneren. Onze architecten zullen met u samen uw woning vormgeven en zo positioneren dat deze in harmonie met de overige bebouwing kan worden gesitueerd.
U heeft als koper specifieke woonwensen. Omdat u binnen het plan de optimale mogelijkheid heeft, namelijk een eigen ontwerp realiseren, is er voor de bouw van iedere villa één complete stelpost opgenomen.
Nadat al uw wensen zijn vertaald in een compleet ontwerp, welke tevens goedgekeurd is door de welstandscommissie zal er een begroting vervaardigd worden voor de bouw van uw specifieke woning. Deze wordt vergeleken met de opgenomen stelpost. Zo heeft u voordat u definitief tekent voor de aankoop van uw woning precies in beeld wat de kosten na realisatie zijn.
© 2012 AKM Projectontwikkeling B.V. | Disclaimer